Търси

Кременски връх

Добави в любими
Категории: Планини География Природа Върхове
Изтегли материала като е-книга
прегледай материала като клипче

Кремèнски връх Издига се на 2467 м върху едноименния рид между съседите си Човèко – от изток, и (Х)Амбàр тепе – от югозапад. От първия го отделя слабо изразено в релефа плитко понижение – превал, а от втория добре очертана и дълбока седловина – премка. Гледан от югозапад и североизток има формата на конус. Когато се наблюдава от юг, югоизток, изток, север и запад наподобява широка гърбица, по темето на която, в посока югозапад-североизток, се редуват три слабо изразени коти – 2467 м, 2462 м и 2446 м.

Върхът е възлов в тази част на Кременския рид. От кота 2467 м на северозапад се спуска къс (около 450 м) нос, който се впива в Кременския циркус. При кота 2462 м на югоизток се отделя рид, в началото едва доловим в релефа, който огражда от югозапад и юг платовидната м. Полежàн. След това тесния му гръб се проточва на изток и североизток, между долините на реките Каменица и Градѝнско дере, и достига мястото на техния водослив. От кота 2446 м на север се откъсва друг рид. Той огражда от изток Кременския циркус, а по-надолу се явява граница между водосборите на реките Ретѝже и Лàкинска.

Кременски връх е изграден от гранит. Склоновете му на североизток – към м. Ѝзворето (Ѝзворите), северозапад и запад – към м. Джангàлица, югозапад и юг – към м. Лòпките са стъмни, а югоизточните и източните – към м. Полежан и в. Човеко, полегати. В голямата си част те са каменисти, обрасли с гъст клек, на места прошарени от треви и хвойна.

В народната номенклатура този връх е неназован. Според жителите на близките села Кремен и Брезница той е безименен. Самото название Кременски връх е ново, дадено от туристите. То е във връзка с това на с. Кремен, в  землището на което попада.

Кременски връх се посещава рядко от туристи. Най-лесно достъпен е неговия югоизточен склон, който се спуска към м. Полежан.

 

Съкращения:

м – метра; м. – местност; с. – село.

 

Използвана литература:

Даутов 2014: Даутов, Н. Пирин – географски и етимологичен речник. Гоце Делчев: ИК Джангалица, 2014.

Панайотов 1980: Панайотов, И. Кременският край. София: Медицина и физкултура, 1980.

 

© Николай ДАУТОВ

© Български турист

Материалът е написан от:

Николай Даутов
Съобщение до потребителя
местонахождение: Неврокопъ
Български турист © 2014-2019
За нас | Връзка с нас