Търси

Паметник на загиналите от община Хаджидимово

Добави в любими
Категории: История Из градове и села Паметници
Изтегли материала като е-книга
прегледай материала като клипче

  Паметникът на загиналите във Втората световна война от община Хаджидимово се намира в центъра на гр. Хаджидимово, на метри от югоизточния ъгъл на сградата на читалище „Яне Сандански“. Представлява голям гранитен блок, върху който е поставена мраморна плоча. Открит е на 9 май 1985 година, по повод 40 години от края на Втората световна война.

  На плочата има девиз: „Никой не е забравен“ и цифрата 40. А под него надпис, който гласи: „Загинали от Хаджидимовска община в Отечествената война през 1945 г. за освобождението на Унгария от фашизма“.

  Следват имената на: Илия Милев, Иван Черганов, Костадин Андонов, Кръстю Ушев, Лазар Димов, Иван Каракашев, Костадин Зайков, Никола Мурджов, Стефан Чакъров, Кирил Милушев, Анани Топов, Андрей Цуцуманов, Иван Киров и Никола Григоров.

  Със сигурност това не са всички жители на общината загинали във Втората световна война. Не са 100 % сигурни и сведенията за мястото където са убити споменатите на плочата лица. По тази причина ще дам някои допълнителни данни, които се дават в сборника „От Пирин до Алпите“, съставен от Неделчо Димитров. Ще започна с хората упоменати на паметника:

 • Илия Соколов Милев. Роден е през 1920 г. (според плочата през 1923 г.) в гр. Хаджидимово. Убит на 12.03.1945 г. при р. Драва (според плочата при с. Драва Чехи), Унгария. Чин: редник (Димитров 1978: 45);
 • Иван Николов Черганов. Роден е през 1911 г. в с. Жостово (дн. квартал на гр. Хаджидимово). Служи в 1-ви армейски попълващ полк. Убит на 07.03.1945 г. при с. Драва Соболч, Унгария. Погребан е в с. Харкан, Унгария. Чин: ефрейтор (ДАА ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 31);
 • Костадин Илиев Андонов. Роден е през 1919 г. (според плочата през 1912 г.) в гр. Хаджидимово. Убит е на 23.03. 1945 г. при с. Драва Чехи (според плочата при с. Торенц), Унгария. Чин: редник (Димитров 1978: 45);
 • Кръстю Ник. Ушев. В сборника е записан като Кръстю Нушев. Роден е през 1920 г. (според сборника през 1922 г.) в гр. Хаджидимово. Убит на 12.03.1945 г. при р. Драва (според плочата при с. Драва Чехи), Унгария. Чин: редник (Димитров 1978: 45);
 • Лазар Георгиев Димов. Роден е през 1918 г. (според плочата през 1917 г.) в гр. Хаджидимово. Убит на 12.03.1945 г. при р. Драва (според плочата при гр. Сегентвар), Унгария. Чин: редник (Димитров 1978: 45);
 • Иван Георгиев Каракашев. Роден е през 1921 г. в с. Гайтаниново. Служил в 57-и пехотен полк. Чин: кандидат-подофицер. Убит на 15.03.1945 г. при с. Драва Палконя, Унгария. Погребан в Ипачфа, Унгария (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25);
 • Костадин Спасов Зайков. Роден е през 1921 г. в с. Гайтаниново. Служил в 57-и пехотен полк. Чин: кандидат-подофицер. Убит на 03.02.1945 г. при с. Сонта, Унгария. Погребан в  Сонта, Сонторска Бачка, Унгария (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25);
 • Никола Петров Мурджев. Роден е през 1919 г. в с. Гайтаниново. Служил в 57-и пехотен полк. Чин: редник. Убит на 02.04.1945 г. край Нови Сад, Югославия. Погребан е в Нови Сад (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25);
 • Стефан Ангелов Чакъров. Роден през 1921 г. в с. Садово. Служил в 59-и пехотен полк, 2-ра пехотна дружина, 2-ра тежкокартечна рота. Чин: подофицер. Убит на 15.03.1945 г. при с. Драва Чехи, Унгария. Погребан в с. Харкан, Унгария (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 33);
 • Кирил Иванов Милушев. Роден е през 1921 г. в с. Копривлен. Служил в 59-и пехотен полк, 2-ра пехотна дружина, 2-ра тежкокартечна рота. Чин: подофицер. Убит на 11.04.1945 г. при с. Ястребец, Чаковско, Югославия. Погребан в с. Пресека, Чаковска (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 33);
 • Анани Исаев Топов (Ахмед Юсуфов Топов). Роден е на 22.03.1923 г. в с. Абланица. Служил в 57-и пехотен полк, 2-ра дружина, 5-а рота. Чин: редник. Убит на 10.05.1945 г. при с. Пущине, Хърватия. Погребан в с. Пущине (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 30 а);
 • Андрей Серафимов Цуцуманов. Роден през 1921 г. в с. Либяхово (дн. Илинден). Служил в 59-и пехотен полк, автомобилна рота. Чин: подофицер. Убит на 13.03.1945 г. при с. Драва Чехи, Унгария. Погребан в с. Ковачхида, Печко, Унгария (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 38);
 • Иван Николов Киров. Роден е на 15.05.1915 г. в с. Куманич, Неврокопско (днес на територията на Гърция), бежанец, жител на с. Блатска. Убит на 12.03.1945 г. при с. Драва Чехи (според плочата при с. Драва Поклоня), Унгария, като боец от 1-а пехотна рота на 2-а пехотна дружина от 59-ти пехотен полк. Чин: редник (Димитров 1978: 27);
 • Никола Петров Григоров. Роден е през 1921 г. в с. Ловча. Служил в 57-и пехотен полк. Чин: кандидат-подофицер. Убит на 5 април 1945 г. при с. Оряховац, Унгария. Погребан в Св. Криж, Унгария (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25).

  Неделчо Димитров посочва и следните лица от община Хаджидимово, загинали във Втората световна война, имената на които липсват на паметника в гр. Хаджидимово:

 • Георги Николов Петров. Роден е през 1922 г. в с. Гайтаниново. Убит на 12.03.1945 г. при р. Драва, Унгария. Чин: редник (Димитров 1978: 29);
 • Трифон Тодоров Полянов. Роден е през 1921 г. в с. Парил. Служил в 39-и пехотен полк. Чин: редник. Убит на 10. ноември 1943 г. край с. Дабиле, Струмишко. Погребан в с. Дабиле (ДАА, ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25).

  В списъците на Държавна агенция архиви се откриват имената и на още жители на днешната община Хаджидимово, загинали във Втората световна война, имената на които липсват на паметника:

 • Атанас Димитров Тунков. Роден през 1913 г. в с. Парил. Служил в 2/1-ва трудова дружина. Чин: трудов редник. Загинал на 25 април 1945 г. в м. Сухо поле, Светиврачко. Погребан в с. Парил (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25);
 • Георги Димитров Веселинков. Роден през 1922 г. в с. Жостово (дн. квартал на Хаджидимово). Служил в 1-ва дивизионна бронеизтребителна рота. Убит на 22 август 1944 г. в с. Авги, Солунско, Гърция. Чин: кандидат-подофицер. Погребан е в с. Авги (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 31);
 • Георги Спиров Илчев. Роден през 1917 г. в с. Ловча. Служил в 39-и пехотен полк. Чин: редник. Убит на 31 септември 1941 г. край с. Порна, Зиляховско, Гърция. Погребан в с. Мусомища, Неврокопско (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 42);
 • Иван Иванов Петрелийски. Роден през 1922 г. в с. Горняни (дн. квартал на Хаджидимово). Служил в 53-ти пехотен полк, 6-а рота. Чин: реднии. Убит на 15 януари 1943 г. в Крива паланка, Македония. Погребан в Крива паланка (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 26);
 • Иван Кост. Скендеров. Роден през 1919 г. в с. Тешово. Служил в 39-и пехотен полк. Чин: редник. Убит на 13 март 1943 г. край селата Горни и Долни Гайтан, Югославия. Погребан в гр. Цариброд, Югославия (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25);
 • Илия Соколов Стефанов. Роден през 1923 г. в с. Жостово (дн. квартал на Хаджидимово). Служил в 57-и пехотен полк. Убит на15 март 1945 г. край с. Дравапалконя, Унгария. Чин: подофицер. Погребан е в с. Ипачфа, Унгария. (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 31);
 • Костадин Димитров Япов. Роден в с. Лъки. Служил в 14-и пехотен полк. Чин: ефрейтор. Убит на 16 октомври 1943 г. край с. Лебане, Югославия. Погребан в Цариброд, Югославия (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 25);
 • Костадин Илиев Божиков.  Роден през 1912 г. в с. Жостово (дн. квартал на Хаджидимово). Служил в 59-и пехотен полк.  Чин: подофицер. Убит на 22 март 1945 г. край с. Торянц, Печка, Унгария. Погребан в с. Харкан, Печка, Унгария (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 31);
 • Лазар Георгиев Костадинов. Роден през 1915 г. в с. Жостово (дн. квартал на Хаджидимово). Служил в 59-и пехотен полк, 2-ра дружина. Чин: редник. Убит на 28 февруари 1945 г. при Сигетвар, Унгария. Погребан в Сигетвар, Унгария (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 31);
 • Мойсей Янчев Бандеров. Роден през 1922 г. в с. Жостово (дн. квартал на Хаджидимово). Служил в 1-ви охранителен граничен подучастък. Чин: редник. Убит край с. Куратица, Охридско, Македония. Погребан  в гр. Охрид, Македония (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 31);
 • Сали Асанов Б. Башиев. Роден през 1922 г. в с. Беслен. Служил в 1/19-и граничен подучастък. Чин: редник. Загинал на 13 август 1942 г. в с. Верпсоли, Серско, Гърция. Погребан в с. Беслен (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 22);
 • Трифон Михайлов Тодоров. Роден през 1916 г. в с. Тешово. Служил в 31-ви пехотен полк. Чин: подпоручик. Убит на 10 март 1945 г. край с. Кишбайом, Унгария. Погребан в с. Кишбайом, Унгария (ф. 39, оп. 3, а.е. 114, л. 167);
 • Хамид Ибраимов Барзев. Поден през 1923 г. в с. Абланица. Служил в 48-и пехотен полк, 3-та рота. Чин: редник. Убит на 10 август 1944 г. край с. Ново село, Македония. Погребан във военното гробище край с. Ново село (ф. 39, оп. 3, а.е. 103, л. 30).

 

Съкращения:

г. - година; гр. – град; р. – река; с. – село

 

Литература:

Димитров 1978: Димитров, Н. От Пирин до Алпите. Документален сборник – албум, на загиналите бойци и командири от Благоевградски окръг в Отечествената война на България 1944/1945. София: ДИ „Септември”, 1978.

 

© Николай ДАУТОВ

© Български турист

Материалът е написан от:

Николай Даутов
Съобщение до потребителя
местонахождение: Неврокопъ
Български турист © 2014-2019
За нас | Връзка с нас