Търси

Пещерите (Пешчерите)

Добави в любими
Категории: Планини Пещери География Природа
Изтегли материала като е-книга
прегледай материала като клипче

  *Тази статия е написана по правилата на правописа до 1945 г. Същата, по сега действащия правопис, може да прочетете ТУК.

  Мѣстността Пещерѝтѣ, която мѣстните хора наричатъ Пèшчеритѣ, се намира на 3,8 километра югозападно отъ градъ Банско, по десния брѣгъ на рѣка Бъндерица. Тукъ, до прокарания по долината на рѣката ски пѫть, има интересни невисоки скални откоси и навеси, осеяни сѫ множество кухини – дупки и малки пещери.

  До неотдавна мѣстото е привличало единствено погледите на любопитни туристи, а отворите на пещеритѣ и скалните козирки сѫ давали подслонъ при лошо време на минаващи наблизо пѫтници. Презъ августъ 2013 година (по инициатива на сдружение „Николай Проев Пройката“) скалите сѫ превърнати въ обектъ за скално катерене.

  Катерачниятъ полигонъ е разделенъ на три сектора – Лѣвъ, Десенъ и Пройката (по името на алпиниста Николай Проевъ – Пройката, родомъ отъ Банско). По тѣхъ сѫ прокарани 11 катерачни тура – 4 въ лѣвия секторъ, 6 въ секторъ „Пройката“ и 3 въ дѣсния секторъ.

  До Пещеритѣ може да се дойде както пешъ, така и съ превозно средство. Отъ Банско се поема по шосето за хижите „Бъндерица“ и „Вихренъ“. Следъ около 3 километра се достига разклонъ. Тукъ се поема надѣсно (югозападъ) по шосето за мѣстността Мрътвà полèна (Мъртва поляна). Минава се по моста на рѣка Демяница, после по този на рѣка Ѝкришча, следъ което се достига обикновено сухото корито на рѣка Бъндерица (има построенъ широкъ дървенъ мостъ) въ мѣстността Пещеритѣ.

 

© Николай ДАУТОВЪ

© Български туристъ

Материалът е написан от:

Николай Даутов
Съобщение до потребителя
местонахождение: Неврокопъ
Български турист © 2014-2019
За нас | Връзка с нас