Търси

Кулата в с. Горно Броди (Ано Вронду)

Добави в любими
Категории: История Зад граница Из градове и села Архитектура Часовникови кули
Изтегли материала като е-книга
прегледай материала като клипче

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

  Кулата е една от забележителностите на с. Гòрно Брòди (дн. Àно Врондỳ, гръц. Άνω Βροντού), Сярско. Издига се в югозападната част на населеното място, в южния край на някогашната махала „Камара“. В миналото тук къщите са ограждали малък площад, наричан „Долно бърце“ или „Кулата“. Днес мястото представлява най-обикновено уширение – кръстовище, където се събират две улици.

  ИСТОРИЧЕСКИ СВЕДЕНИЯ И АРХИТЕКТУРА

  Горнобродската кула е построена през 1870 г. Дело е на местни майстори. Приблизителните ѝ размери са: дължина 5,50 м, ширина 5,50 м и височина около 15 м.

  Тя е на три етажа. Градежът е от каменни блокове и хоросан, в най-горната част от тухли. Стените са гладко измазани, но с времето на много места мазилката е изпадала. На първия етаж, на североизточната, югоизточната и югозападната стена има големи, тесни и високи, симетрично разположени двойки отвори. Такива, но по-широки, на четирите стени, има и на втория и третия етаж. Някои са частично зазидани.

  Покривът на кулата е застлан с каменни плочи – тикли. На него има надстройка – по-малка кула. Тя представлява свързани с тухлени арки и нисък каменен парапет 6 каменни колонки. Те са увенчани с купол, покрит с метални листове.

  На подпокривния корниз личат следи от орнаменти и надписи. По стените под него има малки кръгли отвори, а между тях символи – кръстове и други, трудно различими от разстояние, направени от тухли.

 Вратата на кулата е метална. Те се намира на югоизточната стена. Повдигната е на около 1,5 м над нивото на земята. До нея се достига по направени за целта няколко стъпала.

  ЧАСОВНИК

  На третия етаж на кулата е имало часовник. Очертанията на неговия циферблат все още личат на североизточната стена. Часовникът е бил механичен, изработен от местни майстори – братята Атанас, Димитър и Георги Димкови. Направени от тях часовници са монтирани на други места в България и днешна Северна Гърция. Повечето от тях работят безотказно и отмерват времето до ден днешен.

  Дали по ирония на съдбата часовникът в родното място на братя Димкови отдавна го няма!? През Междусъюзническата война (на 13 юли 1913 г.) селото е опожарено от гръцката армия. От почти 1100-те му къщи незасегнати от огъня остават едва около 180. Кулата е една от малкото оцелели постройки. Часовникът ѝ обаче е демонтиран. Не се знае къде е отнесен.

  КАМБАНИ

  Един от символите на горнобродската кула са камбаните ѝ. Те са 4 на брой – 1 голяма и 3 по-малки. Две от тях са на третия етаж, а другите в надстройката – по-малката кула. Изработени са от местни камбанолеяри.

  Едната от двете камбани на третия етаж е сравнително бедна на орнаменти. Тя има два надписа. Първият гласи: "БРАТЯ Д. АЛЕКСОВИ С. ГОРНО БРОДИ". А вторият: "НАПРАВЕНА ВЪ 1911 Г. 16 ФЕВРУАРИЙ НА ПАРАКЛИСЕ ЖИВОПРИЕМНИЙ ИСТОЧНИКЪ ПРЕСВ. БДЦЬ".

  Другата камбана е богато украсена. На нея има два надписа. Първият гласи: „СЕЛЦКА БЪЛГ. ЧЕРКОВ. УЧИЛИЩНА ОБЩИНА С. Г. БРД 1906 Г. 8 АПРИЛЪ“ А вторият: „МАСТОР МАРИН СТОЯН АЛЕКСЪ  С. Г. БРОДИ“.

  Голямата камбана заема по-голяма част от пространството в надстройката на камбанарията. Тя е впечатляваща, с диаметър на отвора около 1 м. Украсена е с ликовете на Господ Иисус Христос, Св. Богородица, св. Димитър и с други християнски символи. Основният от трите надписа на нея гласи: „ТѪЗИ КАМБАНА ПРѣЛЯТА СЪ ВОЛНИ ПОМОЩИ ОТЪ НАСЕЛЕНИЕТО НА ХРАМА СВ. ВМ. ДИМИТРIE С. ГОРНО БРОДИ 5 МАРТЪ 1912 Г.“  Над него е другият надпис – със следния хвалебствен текст: „БЛАГОВѣСТВУЙ ЗЕМЛЕ РАДОСТЪ ВЕЛИЮ ХВАЛИТЕ НЕБЕСА БОЖИЮ СЛАВУ“. В долната част на камбаната е третия надпис. Той съобщава следното: „МАЙСТОРИ КАМБАНОЛЕЯРИ БРАТИЯ ГЕОРГИ И СТОЯНЪ Д. АЛЕКСОВИ“.

  Малката камбана в надстройката е окачена между две от колонките. В горната ѝ част е годината (1906), в която е отлята. Надолу следва плетеница от кръстове и други орнаменти. Под нея има два надписа. Първият гласи: „БЪЛГАРЦКА ЧЕРКОВНА ОБЩИНА С. ГОРНО БРОДИ“. А вторият: „МАСТОР МАРИН СТОЯН АЛЕКСЪ  С. Г. БРОДИ“

  ДОСТЪПНОСТ

  В миналото до най-високата част на кулата се е достигало по дървено стълбище. В по-ново време то е премахнато и заменено с друго – от метални пръти, арматура и винкел.

  За жалост от 2009 г. входната врата на кулата е заключена с метална верига и катинар. По тази причина до вътрешността ѝ няма достъп. Единствените нейни постоянни обитатели са птици – гълъби, които живеят там.

 

© Николай ДАУТОВ 

© Български турист

Материалът е написан от:

Николай Даутов
местонахождение: Неврокопъ

Включен в списание:

бр. 12, дата 2019-04-12

В близост можете да намерите:

Църква „Св. Богородица“, с. Горно Броди (Ано Вронду)
Местоположение Църквата „Св. Богородица“ се намира в западния край на с. Гòрно Брòди (дн. Àно Врондỳ, гръц. Άνω Βροντού), Сярско. Порутените ѝ зидове се издигат самотно в центъра на някогашната махала „Камара“. В миналото тук къщите са ограждали малко площадче, носещо името на махалата – „Камара“. ...
На кой връх принадлежи името Алиботуш?
На кой връх принадлежи името Алѝботуш? Доста хора ще бъдат учудени от подобен въпрос. И с право, определяйки го като реторичен. В почти всички издадени в България карти и справочници се отбелязва, че първенецът на граничната планина Алиботуш – наречена през 1955 г. Славянка, е връх Алиботуш – 2212,6 ...
Легенда за Алиботуш
от Павел Спасов * По всички села плъзнаха теляли: - Слушайте, хора селяни!... В петък... на ливадите пред Ризабеговия чифлик... Селим паша сбор събира!... Всички на сбора да се явите... тъй заповяда пашата! Така викаха телялите и слушаха изтръп­нали селяците, защото върнал се беше Се­лим пача с ча ...
Надписът на камбанарията в с. Баница, Сярско
Село Баница е едно от старите български села в Сярско. Засвидетелствано е в османски данъчен регистър от 1569-1570 г. със 79 глави на семейства и 90 неженени жители. Общият приход от събирания данък от селото е 10034 акчета (ТДИМ 2007: 341-344). Правят впечатление множеството лични имена на местни ж ...
Църквата „Св. Димитър“ в село Лакос, Сярско
Село Лакос, Сярско е едно от многобройните несъществуващи днес български села в Беломорието. Руините му са на 7 км северно от гр. Сяр, в землището на стария, действащ и днес манастир „Св. Йоан Предтеча". Старо село е, като е отбелязано в османски регистри от втората половина на ХV и началото на ХVІ ...
Български турист © 2014-2021
За нас | Връзка с нас
Чатът на БГ Турист
×
с автор: Николай Даутов
информация за този чат