Търси

Местност Главите

Добави в любими
Категории: Планини История Природа Скални образувания
Изтегли материала като е-книга
прегледай материала като клипче

  Местността Главѝте се намира на около 300-350 метра на север от водослива на реките Демяница и Къркъмската вода, по левия бряг на първата. Представлява малка поляна, разположена сред иглолистна гора. До нея води горски път (разклонение на този от м. Тодорова орница за х. „Демяница“), който тук преминава в пътека, част от туристическия маршрут град Банско – хижа „Демяница“. В северния край на Главите се издигат три големи скали. Най-голямата от тях се намира на поляната. Другите две са на метри от нея, скрити сред дърветата.

  Вероятно името Главите е във връзка с формата на скалите, които наподобяват глави. На това място през 1806 г. (според някои източници 1810 г.), чèта от Банско, начело с известния Терзи Никола унищожава разбойническа банда, водена от Шабан Гега. Според преданието дълго време след това отрязаните глави на разбойниците се търкалят из околността. Във връзка с това, през 1975 г., Главите е обявена за местност с историческо значение. С тази случка хората свързват и произхода на самото название.

  Историята е следната. По време на кърджалийското движение в Разложко вилнеят бан­ди, наричани от местното население хайти. Те се отдават на грабежи по селата, извършват побоища и насилия. С тези събития се свързва и начинът на изграждане на жилищните постройки в Банско през XVIII и XIX век. Тези сгради са от подтип, известен днес с името Банска укрепена къща.

  За да противодействат на разбойническите шайки жителите на Банско решават да създадат чета под командването на Терзи Никола.  В 1806 г. банда от 17 човека, предвождана от Шабан Гега, влиза в Банско, където остава 3 дни. Същата, след като извършва ред безчинства и кражби, се оттегля към Пирин, по долината на р. Демяница.

  Терзи Никола, с около 20 души, поема след тях. Вечерта хайтите се установяват на лагер в м. Главите, където решават да пренощуват. Четниците ограждат лагера и го нападат. Всички разбойници са убити. Черепите им години наред се търкалят наоколо. Оттогава хората започват да наричат местността Главите.

Използвана литература:

Даутов 2014: Даутов, Н. Пирин – географски и етимологичен речник. Гоце Делчев: ИК Джангалица, 2014.

Хаджирадонов 1967: Хаджирадонов, К. Долината на река Демяница. София: Медицина и физкултура, 1967.

 

© Николай ДАУТОВ

© Български турист

Материалът е написан от:

Николай Даутов
местонахождение: Неврокопъ

Включен в списание:

бр. 17, дата 2019-09-12

В близост можете да намерите:

Водопад Демянишки скок
Водопадът Демянишки скок се намира по горното течение на р. Демяница, недалеч на север от м. Демянишка поляна. Образуван е на мястото, където реката прорязва т. нар. Демянишки праг. Височината на пада му е 11 м. През 1965 г. е обявен за природна забележителност. Демянишки скок е най-лесно достъпен ...
От Разложкия завой до Къркъмските езера
Къркъ̀мските езера са едни от малко познатите в Пирин. Посещават се рядко от туристите. Достигането им не е трудно. Възможностите за това са няколко. Най-често се използват пътеките по долината на потока Къркъ̀мската вòда, както и тази, която започва от т.нар. Разложки завой на шосето гр. Банско – х ...
Водопад Юленски скок
Водопадът Юлèнски скòк се намира в средното течение на река Демяница, в местността Юлèнски мост. Височината на пада му е 9 метра. През 1965 година е обявен за природна забележителност. Юленски скок е най-лесно достъпен откъм местността Тòдорова òрница (Кариèрата) – поляна, която се намира в непосре ...
Къркъмски езера
Къркъ̀мските езера са малко популярни сред туристите. Те са 4 на брой – 3 постоянни и 1 временно. Разположени са в малкия циркус Къркъ̀мо (Къркъма), на изток от Тодорин връх (Тодорка). Общата им площ е 22,2 дка. Сред тях се отличава най-голямото, Къркъ̀мското. Дават началото на р. Къркъ̀мската вода, ...
Водопадите Бъндеришки скокове
Река Бъндерица е една от дългите (13 км) в Пирин. За нейно начало се приема оттока на Дългото Бъндеришко езеро. Първоначално тече на северозапад – до м. Равнако, след което поема на североизток. При хижа „Бъндерица“ реката навлиза в дълбока теснина, в която образува няколко водопада известни с имет ...
Тодорин връх (Тодорка)
Тодòрин връх (2746 м), наричан също и Тодòрка, се издига се на едноименния рид на северозапад от връх Василашки чукар, от който го отделя седловината Премката. Наподобява дъга обърната на запад с изпъкналата си част. Тази му форма е най-ясно изразена, когато се наблюдава от изток – от Полежанския ри ...
Байкушева мура
Байкỳшевата мỳра е най-възрастното иглолистно дърво в България, представител на реликтния вид черна мура (Pinus heldreichi). Намира се на метри от шосето, което свързва хижите „Бъндерица“ и „Вихрен“. Височината му достига 22 метра, а обиколката на ствола 8 метра. През 1897 г. лесовъдът Костадин Бай ...
Пещерите (Пешчерите)
Местността Пещерѝте, която местните хора наричат Пèшчерите, се намира на 3,8 километра югозападно от град Банско, по десния бряг на река Бъндерица. Тук, до прокарания по долината на реката ски път, има интересни невисоки скални откоси и навеси, осеяни с множество кухини – дупки и малки пещери. До н ...
Пещерите (Пешчерите)
*Тази статия е написана по правилата на правописа до 1945 г. Същата, по сега действащия правопис, може да прочетете ТУК. Мѣстността Пещерѝтѣ, която мѣстните хора наричатъ Пèшчеритѣ, се намира на 3,8 километра югозападно отъ градъ Банско, по десния брѣгъ на рѣка Бъндерица. Тукъ, до прокарания по дол ...
От хижа „Вихрен“ до връх Вихрен по Джамджиев рид
Изкачването на връх Вихрен през Джамджиев рид е едно от най-големите зрелища, които Пирин планина предлага на туристите. На вниманието на последните, в този брой на списание "Български турист", предлагам описание на този чудесен маршрут. От паркинга пред х. „Вихрен“ се тръгва на северозапад по пъте ...
Български турист © 2014-2023
За нас | Връзка с нас
Чатът на БГ Турист
×
с автор: Николай Даутов
информация за този чат